Nieuw geluid in Nederland!

Nederland kent vele goede worship muzikanten. Eén die op dit moment door Gods Geest naar voren wordt geschoven is Kees de Vreugd, muzikant en singer-songwriter. Hij houdt van het pure, rauwe Nederlandse geluid en dit graag verwerkt in zijn eigen nummers. Met zijn teksten en muziek wil hij mensen inspireren en ze naar het hart van God brengen. Kees is geroepen om zowel in als buiten de kerkomgeving Gods sound hoorbaar te maken. Een van zijn nummers die tijdens concerten, events en radio te horen is heet "Kijk vooruit!" van zijn debuutalbum "Morgen start vandaag".
Terug naar overzicht
Dagelijkse woord

zaterdag 30 mei 2020 - Efeziers 1:17-19

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. -- Efeziers 1:17-19